က်န္းမာလွပသည့္အသားအေရအတြက္ မရွိမျဖစ္ Body Lotion

အခုလုိပူအုိက္တဲ့ရာသီအတြက္ အသားအေရကုိဘယ္လုိထိန္းသိမ္းၾကမလဲ၊ ေနေလာင္ဒဏ္မွ ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲဆုိတာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ထဲမွာေနရုံ အျပင္သြားရင္ အက်ႌလက္ရွည္ဝတ္ရုံေလာက္နဲ႔ေတာ့ ေနေလာင္ဒဏ္ကာကြယ္ဖုိ႔မလုံေလာက္ပါဘူး…ပုံမွန္အားျဖင့္ ဘယ္သူမဆို ေနပူထဲမွာ အၿမဲသြားလာလႈပ္ရွားေနရတာေၾကာင့္ ကုိယ္သတိမထားမိလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္သြားတဲ့ အသားအေရပ်က္စီးမႈေတြကုိ မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္..ဒါေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့အသားအေရကို …