Sustainability & Climate Change – ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း

[ENG Below]ခုနှစ် ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ကမ္ဘာအနှံ့လှုပ်ရှားမှုများစွာပေါ်ပေါက်လာပြီး ၄င်းထို့ထဲ ထင်ရှားသောလှုပ်ရှားမှုများမှာ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၊ “Me Too” လှုပ်ရှားမှု ၊ “Stop Asian Hate” လှုပ်ရှားမှု၊ လိင်တူထောက်ခံလှုပ်ရှားမှု၊ “Black Lives Matter” …