၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ဘယ္လုိဖက္ရွင္ေတြ ေခတ္စားခဲ့လဲဆုိတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္…

၂၀၁၆ ဟာဆုိရင္ ဖက္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တကယ္ကုိအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လုိ႔ဆုိရမွာပါပဲ…ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ ဆုိရွယ္မီဒီယာေခတ္ကုိ ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အညီ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းေတြက အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ပုိမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာပါတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲမွာဆုိရင္ နာမည္ေက်ာ္အႏုပညာရွင္ေတြ ဝတ္တဲ့ဒီဇုိင္းေတြ၊ အနီေရာင္ေကာ္ေဇာ္ျပင္ထက္က ဖက္ရွင္ေတြကုိ နမူနာယူၿပီး တမူဆန္းသစ္ထားတဲ့ဖက္ရွင္ေတြက အရမ္းေခတ္စားလာပါတယ္။ …